خلاصه کتاب "تاریخ هنر ایران"

 خلاصه درس ششم: هنر و تمدن اشکانی                          

1-سه پایتخت اشکانیان(پارتیان)1-نیسا(عشقآباد) 2-صددروازه(قومس(جنوب دامغان)) 3-تیسفون(عراق).

2-زبان محاوره بین مردم در زمان پارتیان زبان پهلوی اشکانی بود.

3- اما زبان مورد استفاده در روابط سیاسی و تجاری در زمان اشکانیان زبان یونانی بوده است.

4-مهمترین شهرهای اشکانیان: 1- شیز(تخت سلیمان) 2- دارابگرد3-قیروزآباد4-هاترا (میان رودان همان بین النهرین) و نسا بودند.

5-ویژگی کلی آثار در زمان حکومت اشکانیان شامل:

1-     گردش نرم و آزاد خطوط.

2-     استفاده از نقش های خیالی.

3-     استفاده از طرح ها و نقش مایه های آئینی و روحانی.

4-     علاقه به ظرافت و ریزه کاری

5-     پرداختن به جزئیات.

6-      نمایش فیگورها از روبرو.

7-     نشان دادن مراسم تقدیم نذورات- مراسم جشن شکار و قربانی کردن.

8-     پیکار سوارها.

6- موضوع های مورد استفاده در زمان حکومت اشکانیان(پارتی ها)

1-     نمایش فیگورها از روبرو.

2-     نشان دادن مراسم تقدیم نذورات- مراسم جشن شکار و قربانی کردن.

3-     پیکار سوارها.

4-     استفاده از نقش مایه های خیالی، آئینی و روحانی.

7-مهم ترین دستاوردهای مهم اشکانیان(پارتی ها) در معماری:

1-     استفاده از پلان دایره ای شکل.

2-     استفاه از شبه ستون به جای ستون.

3-     استفاه از اسلوب معماری یونانی در نمای بیرون ساختمان ها و استفاده از شیوه شرقی و ایرانی در نمای داخلی ساختمان ها.

8-کاخ های زمان اشکانیان(پارتیان): 1- کاخ نسا2-کاخ سلوکیه3-کاخ کنگاور4-کاخ نیپور5-کاخ کوه خواجه.

9-یک آتشکده زمان اشکانیان(پارتی ها): 1- آذرگشنسب (در تخت سلیمان).

10-یک معبد زمان اشکانیان(پارتی ها): 1- معبد خورشید در هاترا.

11-تزئینات بناها در زمان اشکانیان(پارتی ها):1-  تزئین با نقش برجسته. 2- تزئین با حجاری کردن. 3- تزئین با گچ. 4- تزئین با نقاشی.

12- از معروفترین نقاشی ها در زمان اشکانیان(پارتی ها): گچ بری و نقاشی های کوه خواجه و نقاشی دیواری دورااراپوس هستند.

13-موضوع و نقوش به کار رفته در نقاشی دیواری و گچ بری های زمان اشکانیان(پارتی ها) بیشتر گل نیلوفرآبی- برگ کنگر-خلچه می باشد.

14-از معروفترین حجاری و مجسمه سازی های زمان اشکانیان(پارتی ها) می توان به حجاری و مجسمه های  پالمیر اشاره کرد.    

15-ظروف مورد استفاده در زمان اشکانیان(پارتی ها ) بیشتر شامل جام – ساغر – تکوک(تکوک های زمان اشکانیان(پارتی ها) تقلیده شده از زمان هخامنش ها با تزئینات به شیوه یونانی است ) بوده است.

16- ساخت پیکره های مفرغی در این دوره رواج داشته است. معروفترین آن مجسمه مفرغی یافت شده از منطقه شمی (خوستان) در سده دوم پیش از میلاد مسیح است. این مجسمه بیانگر 1- توانانی فن ریخته گری 2- واقع نمایی چهره و پوشاک زمان اشکانیان(پارتی ها)است.

17- یکی دیگر از هنرهای زمان اشکانیان(پارتی ها) که با الهام از هنر یونانی ها شکل گرفته بود هنر نمایشی بوده است به گونه ای که تراژدی های اورپید نمایشنامه نویس یونانی در تیسفون اجرا می شده است.  

18-نمونه ای از نقاب های نمایش همراه با تزئین از کاخ هاترا به دست آمده است.

19- اهمیت اثر خدای نامه برای این است که بعدها مایه اصلی شاهنامه فردوسی گردیده است.

20-سازهای موسیقی رایج در زمان اشکانیان(پارتی ها) بیشتر سازهایی شبیه شیپور- کرنا- سنج های برنجی-دهل چرمی با زنگوله هایی گرداگردش آویخته بوده است.

21- نوازندگانی و خوانندگانی که در زمان اشکانیان(پارتی ها) در مراسم ها می خواندند به گوسان معروف بودند.

من الله توفیق

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391ساعت 11:32  توسط منیری  |