خلاصه کتاب "تاریخ هنر ایران"

 خلاصه درس ششم: هنر و تمدن اشکانی                          

1-سه پایتخت اشکانیان(پارتیان)1-نیسا(عشقآباد) 2-صددروازه(قومس(جنوب دامغان)) 3-تیسفون(عراق).

2-زبان محاوره بین مردم در زمان پارتیان زبان پهلوی اشکانی بود.

3- اما زبان مورد استفاده در روابط سیاسی و تجاری در زمان اشکانیان زبان یونانی بوده است.

4-مهمترین شهرهای اشکانیان: 1- شیز(تخت سلیمان) 2- دارابگرد3-قیروزآباد4-هاترا (میان رودان همان بین النهرین) و نسا بودند.

5-ویژگی کلی آثار در زمان حکومت اشکانیان شامل:

1-     گردش نرم و آزاد خطوط.

2-     استفاده از نقش های خیالی.

3-     استفاده از طرح ها و نقش مایه های آئینی و روحانی.

4-     علاقه به ظرافت و ریزه کاری

5-     پرداختن به جزئیات.

6-      نمایش فیگورها از روبرو.

7-     نشان دادن مراسم تقدیم نذورات- مراسم جشن شکار و قربانی کردن.

8-     پیکار سوارها.

6- موضوع های مورد استفاده در زمان حکومت اشکانیان(پارتی ها)

1-     نمایش فیگورها از روبرو.

2-     نشان دادن مراسم تقدیم نذورات- مراسم جشن شکار و قربانی کردن.

3-     پیکار سوارها.

4-     استفاده از نقش مایه های خیالی، آئینی و روحانی.

7-مهم ترین دستاوردهای مهم اشکانیان(پارتی ها) در معماری:

1-     استفاده از پلان دایره ای شکل.

2-     استفاه از شبه ستون به جای ستون.

3-     استفاه از اسلوب معماری یونانی در نمای بیرون ساختمان ها و استفاده از شیوه شرقی و ایرانی در نمای داخلی ساختمان ها.

8-کاخ های زمان اشکانیان(پارتیان): 1- کاخ نسا2-کاخ سلوکیه3-کاخ کنگاور4-کاخ نیپور5-کاخ کوه خواجه.

9-یک آتشکده زمان اشکانیان(پارتی ها): 1- آذرگشنسب (در تخت سلیمان).

10-یک معبد زمان اشکانیان(پارتی ها): 1- معبد خورشید در هاترا.

11-تزئینات بناها در زمان اشکانیان(پارتی ها):1-  تزئین با نقش برجسته. 2- تزئین با حجاری کردن. 3- تزئین با گچ. 4- تزئین با نقاشی.

12- از معروفترین نقاشی ها در زمان اشکانیان(پارتی ها): گچ بری و نقاشی های کوه خواجه و نقاشی دیواری دورااراپوس هستند.

13-موضوع و نقوش به کار رفته در نقاشی دیواری و گچ بری های زمان اشکانیان(پارتی ها) بیشتر گل نیلوفرآبی- برگ کنگر-خلچه می باشد.

14-از معروفترین حجاری و مجسمه سازی های زمان اشکانیان(پارتی ها) می توان به حجاری و مجسمه های  پالمیر اشاره کرد.    

15-ظروف مورد استفاده در زمان اشکانیان(پارتی ها ) بیشتر شامل جام – ساغر – تکوک(تکوک های زمان اشکانیان(پارتی ها) تقلیده شده از زمان هخامنش ها با تزئینات به شیوه یونانی است ) بوده است.

16- ساخت پیکره های مفرغی در این دوره رواج داشته است. معروفترین آن مجسمه مفرغی یافت شده از منطقه شمی (خوستان) در سده دوم پیش از میلاد مسیح است. این مجسمه بیانگر 1- توانانی فن ریخته گری 2- واقع نمایی چهره و پوشاک زمان اشکانیان(پارتی ها)است.

17- یکی دیگر از هنرهای زمان اشکانیان(پارتی ها) که با الهام از هنر یونانی ها شکل گرفته بود هنر نمایشی بوده است به گونه ای که تراژدی های اورپید نمایشنامه نویس یونانی در تیسفون اجرا می شده است.  

18-نمونه ای از نقاب های نمایش همراه با تزئین از کاخ هاترا به دست آمده است.

19- اهمیت اثر خدای نامه برای این است که بعدها مایه اصلی شاهنامه فردوسی گردیده است.

20-سازهای موسیقی رایج در زمان اشکانیان(پارتی ها) بیشتر سازهایی شبیه شیپور- کرنا- سنج های برنجی-دهل چرمی با زنگوله هایی گرداگردش آویخته بوده است.

21- نوازندگانی و خوانندگانی که در زمان اشکانیان(پارتی ها) در مراسم ها می خواندند به گوسان معروف بودند.

من الله توفیق

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391ساعت 11:32  توسط منیری  | 

1-چه سرزمین هایی زیر پرچم حکومتی هخامنشی­ها بودند؟

ماد – ایلام – پارت.

آشور- لیدیه(آسیای کوچک) – فنیقیه(سوریه و لبنان کنونی) – مصر – حبشه – لیبی – ارمنستان - جزایر یونان نشین کرانه های دریای سیاه و مدیترانه و اژه – کابل – هند – سکائیه – خوارزم – عربستان.

2-هنر هخامنشی ها دارای چه ویژگی کلی بوده است؟

توجه به معماری و عظمت گرایی.

گرایش به نقش و نگاره های جانوری.

توجه و احترام به شخصیت والای انسانی.

3-چگونه هنرمندان هخامنشی در کارهای هنری خود به بیان هنری(دقت و تعادل)  دست یافتند؟

هنرمند هخامنشی با به کارگیری همزمان شیوه های طبیعت گرایی(ترسیم گل و گیاه، جانور) و تجریدگرایی(پرندگان خیالی و ظاهر مقدس) به نوعی صراحت، سادگی، ظرافت، دقت و تعادل در بیان هنری خود دست یافتند.

4-سهم ایرانی چه نقشی در شکل گیری هنر هخامنشی داشته است؟ سهم ایرانی در شکل گیری هنر هخامنشی را بایستی در ترکیب کردن، ظرافت بخشیدن، تناسب دادن و عظمت بخشیدن به مجموعه این هنرها دانست.

5-چرا هخامنشی­ها از معابد برای پرستش خود استفاده نمی کردند؟ زیرا آنان در مکان های بلند و زیر سقف آسمان به عبادت می پرداختند و ساخت معابد با باور آنان هماهنگ نبوده است.

6- مهمترین معماری عصر هخامنشی، چه بنایی می باشد؟ تخت چمشید یا پارسه.

7- اولین و دومین پایتخت هخامنشیان را نام ببرید؟ اولین(مجموعه پاسارگاد)- دومین(کاخ آپادانا در شوش)

8- مجموعه پاسارگاد شامل چه قسمت هایی بوده است؟ دژ دفاعی – باغی بزرگ – کاخ کوروش – کاخ مسکونی و دروازه هایی که احتمالا دو گاو آن را محافظت می کرده اند.

9- مقبره کوروش را به لحاظ فرم معماری شرح دهید؟ ساختمانی چند پله شبیه معبد چغازنبیل که سقفی شیب دار دارد.

10- مجموعه تخت جمشید یا پارسه، در کجا قرار گرفته و چه کاربردی داشته است و شامل چه قسمت هایی بوده است؟ این بنا در دامنه کوه رحمت و مشرف بر چلگه وسیع مرودشت در فارس قرار گرفته است. کاخی تشریفاتی برای اجرای مراسم آئینی و جشن های این دوره زمانی بوده است. این بنا شامل: کاخ ها و تالارهای ستون َدار و بناهای متعدد بر صفه ای بلند بوده است که ورودی آن دارای پلکان های وسیعی بوده است که تعداد پله های در هر طرف 110 عدد می رسد. کاخ آپادانا- دروازه و تالار خشایارشاه- کاخ داریوش(تچر) یا تالار آئینه- کاخ اردشیر- تالار ورودی تالار دو دروازه تالار شوری تالار هدیش.

11- پلکان های هر طرف مجموعه تخت جمشیددارای چه تزئیناتی بودند؟ شامل سه ردیف سربازان پارسی و مادی، سربازان جاویدان و نمایندگان 28 ملل تابعه در حال ارائه هدایا نشان داده شده اند.

12- ویژگی شاخص معماری هخامنشیان با دیگر تمدن ها و سرزمین های مجاورش در چیست؟ در کاربرد ستون است.

13- آرامگاه صخره ای نقش رستم شامل چندآرامگاه است؟ آرامگاه های داریوش اول – خشایار شاه – اردشیر .

14- چند نمونه از سرستون های تخت جمشید را نام ببرید؟ 1- گاو 2- شیر3-حیوانات تلفیقی 4- لاماسو(گاو بالدار با سر انسان)

15-آیا هخامنشی ها از رنگ استفاده می کردند؟ بله، عنصر رنگ نقش مهمی داشته است به گونه ای که ستون ها – سقف ها و نقوش برجسته بر دیوارها رنگ می شدند. و حتی در برخی جاها به عنوان تزئین از روکش  هایی از جنس مفرغ و طلا و لاجورد استفاده می کردند.  

نقش برجسته های هخامنشی:

16-نقش برجسته منتهی به کاخ آپادانا دارای چه صحنه می باشد؟ طول آن 92 متر است- صحنه حمله شیر به گاو را نشان می دهد. نمادی از اعتدال شب و روز – گردش فصول – نماد پیروزی است.

17- نقوش حیوانی و انسانی ترسیم شده در نقش برجسته ها داری چه ویژگی های خاصی هستند؟ نظمی تکرار شده در پیکره ها  دیده می شود -  نقش انسان ها نسبت به حیوانات  از تحرک کمتری برخوردار است. حالت انسان ها به صورت نیمرخ حجاری شده است.    

18- اولین نمونه حجاری که بر روی پایه ستون سنگی باقی مانده است را شرح دهید؟ بر روی پایه ستون سنگی که در مجموعه پارسارگاد نقش بسته شده است نقش برجسته ای به شکل انسان بالداردر لباس ایلامی با تاجی شاخ مانند حجاری گردیده است و کتیبه بالای آن هویت کوروش هخامنشی را معرفی می کند.

خط

19- خط هخامنشیان دارای چه ویزگی خاصی بوده است؟ خط میخی پارسی حطی زیبا، ساده و شیوا و شامل 42 حرف بوده است.

20-چند آثار از هخامنشیان را نام ببرید که دارای کتیبه میخی به سه زبان پارسی، ایلامی و بابلی می باشد؟ 1- گنج نامه عباسآباد (همدان) – نقش برجسته بیستون(کرمانشاه).

پیکره سازی هخامنشیان

21- وضعیت پیکره سازی در دوره هخامنشیان چگونه بوده است؟ تعداد اندکی پیکره از این دوره به دست آمده است.

که شامل، سگ یا شیر که از سنگ مرمر سیاه ساخته شده است- سردیس یکی از بزرگان هخامنشی.

هنر مهرسازی

22- چه ویژگی خاصی مهرهای هخامنشیان داشته است؟ مهرهای این دوره دارای ترکیب بندی و ظرافت و مفهوم گرایی  خاص بوده اند.

23 مهرهای هخامنشی دارای چه نوع فرم هایی بودند؟ 1- مسطح که دارای حلقه ای کوچک برای آویز بودند 2- استوانه ای 3- انگشتری.

فلزکاری هخامنشیان

24- تکوک را تعریف کنید؟ جام های شاخی که از جنس طلا و ترکیبی از نقوش جانوری بودند.

25- وضعیت سکه در دوره هخامنشیان به صورتی بوده است؟ سکه هایی از جنس طلا با نام دریک و سیکل یا شکل داشتند.

26- چه اشیائ فلزی در دوره هخامنشیان بیشتر ساخته می شدند؟ 1- تکوک – 2-بز بالدار نقره ای 3- اشیاء نقره ای با تزئینات طلایی.

27- وضعیت لعابگری در عصر هخامنشیان  چگونه بوده است؟ آنان از لعاب برای پوشش ظروف سفالی و آجری که برای تزئین کاخ ها استفاده می شدند و شامل نقوش انسانی و حیوانی و نوع لباس ها بودند استفاده می کردند.

صنعت بافندگی

 28- یکی از نمونه های بافندگی در دوره هخامنشیان را نام ببرید؟ فرش پازیریک که در سرزمین های آلتایی سیبری یافت شده است.

موسیقی هخامنشیان

29- کاربرد موسیقی هخامنشیان بیشتر در کجاها دیده می شده است؟ 1- در میان سپاهیان به هنگام 1- جنگ 2- جشن ها.

30 چند نوع وسیله موسقی که بیشترین کاربرد را در هنر هخامنشان داشته است را نام ببرید؟ 1- بوق 2- شیپور 3- طبل.

31- چه عاملی باعث شکلگیری نمایش در دوره هخامنشیان شده بود؟ به دلیل نگرش های آئینی و مذهبی.

32- بر اساس اسناد تاریخی موجود در کدام شهرهای ایران وجود تماشاخانه دیده شده است ؟   1- همدان 2- کرمان.

32- نمایش در دوره هخامنشیان به چه صورتی بوده است؟ 1- استفاده از صورتک 2- رنگ کردن بدن 3- پوشیدن لباس های مبدل.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 21:24  توسط منیری  |